MEKKO24 JÄRJESTÄMIEN FACEBOOK KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjä 

Mekko24 (Y-tunnus 2809782-8)
Kivikiilankuja 5c
04300 Tuusula

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen kilpailun yhteydessä.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Mekko24 työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Mekko24:lla oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta 

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, ellei kilpailun yhteydessä ole toisin mainittu. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Mekko24:lla oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinnot 

Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä ja haluamasi palkinto valitaan aina arvonnan yhteydessä ennen voittajien nimien julkaisemista. Palkintoja tai mahdollisia palkinnon korvikkeita ei voi missään tapauksessa muuttaa rahaksi. Palkintoja ei voi vaihtaa. Palkintoja ei voi siirtää toiselle henkilölle. Kilpailuun osallistuminen on ilmaista, eikä osallistuja voi esittää rahallisia tai muita vaatimuksia järjestäjälle. 

Mikäli palkinto palautuu järjestäjälle osallistujan virheellisten yhteystietojen tai muun järjestäjästä riippumattoman toimitusesteen vuoksi, voittaja menettää palkinnon. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistuja on antanut virheellisen osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselviä, tulkinnanvaraisia tai voittaja ei lunasta palkintoa määräaikaan mennessä tai palkintoa ei voida toimittaa voittajalle muusta järjestäjästä riippumattomasta syystä.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia 

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Mekko24 päätöksiä. Mekko24 pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely 

Mekko24 käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Mekko24 ei luovuta osallistujien tietoja Mekko24 ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta rekisteriselosteesta.

7. Voittajien nimien julkaiseminen 

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut 

Mekko24 vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Mekko24 sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Mekko24 ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin ("Kilpailumateriaali") itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Mekko24:lle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Mekko24:lla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

10. Muut ehdot 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Mekko24:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Mekko24:sta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Mekko24 pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan Mekko24 verkkosivuilla osoitteessa www.mekko24.fi. 

Mitkään Mekko24:n järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.