TIETOSUOJASELOSTE
25.5.2018

1. Tiivistelmä

Mekko24.fi on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn; voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Mekko24.fi:n palveluita.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.  

Käytämme tietoja:

- Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
- Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
- Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
- Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen
- Tilastollisiin tarkoituksiin

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

2. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Mekko24 (Y-tunnus 2809782-8)
Kivikiilankuja 5c
04300 Tuusula

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: info@mekko24.fi

3. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä? 

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot

- Tunnistamistiedot, kuten nimi 

- Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
- Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot tilattaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen ulkopuolelta

- Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
- Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
- Google tai Facebook kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

- Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
- Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
- Tuotearvostelut
- Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
- Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

4. Mihin henkilötietojani käytetään? 

Henkilötietoja käytetään

- Asiakkuuden ylläpitämiseen
- Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
- Mekko24.fi toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
- Asiakaskokemuksen parantamiseen
- Tilastollisiin tarkoituksiin
- Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
- Väärinkäytösten estämiseen
- Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Mekko24.fi:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

5. Miten tietojani säilytetään ja suojataan? 

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Kuka käsittelee henkilötietojani? 

Asiakastietoihin on pääsy vain Mekko24.fi:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Henkilötietojasi vastaanottavat: 

- yrityksemme ja sen työntekijät
- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme  

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Mekko24 (Y-tunnus 2809782-8)
Kivikiilankuja 5c
04300 Tuusula

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Mekko24.fi:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

- Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
- Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
- Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Säilytämme henkilötietojasi:
- verkkokaupassa viiden vuoden ajan
- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan  

8. Millaisia oikeuksia minulla on? 

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

9. Kuinka saan järjestelemään istestäni tallennetut tiedot? 

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: info@mekko24.fi

Löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta kappaleen "Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?" alta.

10. Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön? 

Asiakkaan oikeudet Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

- Tarkistusoikeus
- Oikaisuoikeus
- Oikeus peruuttaa suostumus
- Poisto-oikeus

Mekko24.fi on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät tilinhallinta-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Mekko24.fi:a poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

11. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me voimme yhdistää käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin tilinhallinnasta.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? 

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä? 

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä: info@mekko24.fi